Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Hiệu quả của thức ăn sản xuất sinh khối trong ao đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu Bến tre (Meretrix lyrata) nuôi trong ao đất
Date: 2014
Publisher: Tạp chí khoa học và phát triển
Author: Lê Văn Khôi
Volume: Tập 12, số 5
Pages: 690-696
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ biến thái, sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu (Meretrix lyrata) giai đoạn ấu trùng D-veliger đến giống cấp I
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Chu Chí Thiết, Nguyễn Văn Đức, Lê Thanh Ghi, Châu Hữu Trị
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 18
Ảnh hưởng của hàm lượng protein và năng lượng trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) giống
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Nguyễn Quang Huy, Ivar Lund, Chu Chí Thiết, Nguyễn Thị Lệ Thủy
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 75
Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn đến khả năng phát triển tuyến sinh dục của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) trong điều kiện nuôi vỗ
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Chu Chí Thiết, Nguyễn Bá Lương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Xuân Thu, Trần Văn Đồng
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 28
Sơ bộ đặc điểm sinh học, hình thái học của cá cam (Seriola dumerili Risso, 1810) tại vùng ven biển miền Trung
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Chu Chí Thiết, Nguyễn Dương Đức
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 103
< First 1 2 3 4 Last >