Quy định sử dụng trang web


Đây là các điều khoản quy định sử dụng trang web Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. Đề nghị người sử dụng trang web vui lòng đọc kỹ trước khi truy cập. Thuật ngữ "Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I" hoặc "chúng tôi" đề cập trong quy định này nói về Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I có trụ sở chính tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam. Thuật ngữ "người sử dụng" nói về người truy cập hoặc người xem hoặc người khai thác thông tin từ trang web này. Khi truy cập trang web của chúng tôi, người sử dụng trang web đã chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản quy định dưới đây:

1. Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật những điều khoản có trong bản quy định sử dụng trang web. Người sử dụng có trách nhiệm phải thường xuyên xem xét và cập nhật những thay đổi này. Nếu người sử dụng trang web không đồng ý với các điều khoản quy định của chúng tôi, xin vui lòng không truy cập trang web.

2. Người sử dụng trang web không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ cho sử dụng về sau dưới bất cứ hình thức nào các nội dung trên trang web của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I nếu không có văn bản đồng ý của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I cho phép người sử dụng trang web có thể tải xuống và in trên giấy những thông tin trên trang web cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên tác quyền, trích dẫn nguồn trong các thông tin được tải xuống.

3. Những kết quả nghiên cứu đã được công bố và đưa lên trên trang web này có tác giả (hoặc đồng tác giả) là cán bộ đã và đang công tác tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. Điều này không có nghĩa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I có toàn bộ bản quyền về một kết quả nghiên cứu cụ thể nào đó. Bản quyền được quy định cụ thể theo từng công trình nghiên cứu và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I tuân thủ những quy định đó.

4. Người sử dụng không được sử dụng trang web vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật. Người sử dụng không được gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng trang web của người khác. Việc hạn chế hay ngăn chặn người khác sử dụng trang web này mà không có sự đồng ý của chúng tôi là bất hợp pháp.

5. Các sản phầm gồm: thông tin, tên, tranh ảnh, logo, icon, trang web và các dịch vụ có liên quan tới Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I hoặc của nhóm thứ ba đã được đăng tải trên trang web này được cung cấp chỉ với mục đích giới thiệu, quảng cáo và làm tăng sự tiện lợi cho người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn chỉnh, độ tin cậy hoặc chính xác của chúng.

6. Trong mọi trường hợp, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này của đối với người sử dụng. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ trên trang web này sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mọi mục đích của người dùng. Chúng tôi cũng không bảo đảm các chức năng của trang web sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus.

7. Các điều khoản và quy định chỉ áp dụng cho trang web này và không áp dụng cho các trang web khác mà trang này liên kết tới. Việc trang web Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I kết nối với các trang web khác chỉ có mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng. Chúng tôi không có bất cứ một kiểm soát nào hoặc chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các trang web kết nối nói trên, bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các trang web đó. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ sự mất mát hay hư hỏng do việc bạn truy cập hay sử sụng các trang web nào liên kết hay nhắc đến với trang web này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các trang web liên kết đó.

8. Chúng tôi điều khiển và vận hành trang web này từ văn phòng của chúng tôi ở Việt Nam. Những nội dung hay thông tin được cung cấp trên trang web này bao gồm thông tin hay quảng cáo là phù hợp, thích đáng hay có thể sử dụng được ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập vào trang web từ nước khác thì bạn phải có trách nhiệm tuân theo những quy định của luật địa phương.

9. Cán bộ nhân viên của Viện được cấp tài khoản truy cập trang web để thu thập thông tin chung của Viện cũng như tự cập nhật thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu thông tin đưa lên phải chính xác và và từng cá nhân cán bộ phải có trách nhiệm tự bảo vệ tài khoản đăng nhập và những thông tin được đưa lên trang web từ tài khoản của mình. Cán bộ nhân viên đưa thông tin không chính xác lên trang web (căn cứ theo tài khoản đăng nhập) sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan và pháp luật. Nếu phát hiện ra tài khoản cá nhân bị lộ mật khẩu hoặc người khác sử dụng sai mục đích, yêu cầu đổi mật khẩu và thông báo ngay cho chúng tôi tại itc@ria1.org
 
10. Khi truy cập vào trang web này người sử dụng cam kết:
- Không sử dụng hay tải lên những tập tin có chứa phần mềm, tài liệu, dữ liệu hoặc những thông tin không phải do bạn sở hữu hoặc đăng ký.
- Không gây cản trở, phá vỡ sự truy cập hay làm hư hại trang web; hoặc làm bất cứ việc gì có thể gây hạn chế, ngăn cản và làm hỏng quá trình hoạt động của nó.
- Không đe dọa, theo dõi, quấy rối, lạm dụng hay xúc phạm đến những người khác hoặc sưu tập, tích trữ những dữ liệu về người khác ví dụ như thông tin cá nhân.
- Không sử dụng trang web này bằng cách gây hư hại hoặc phá hoại máy tính của người khác, không được truyền các tập tin chứa virus bao gồm các chương trình phá hoại, nằm vùng hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ và việc sử dụng ổn định của người khác.
- Không được truyền tải, thông báo hay tải lên bất cứ tài liệu nào mà có nội dung chính trị, gây khó chịu, bôi nhọ, kỳ thị, khiếm nhã, tục tĩu.
- Không được sử dụng trang web cho mục đích chính trị, thương mại hay kinh doanh.
- Không truyền, tải lên, hay thông báo hoặc sử dụng những quảng cáo, thư dây chuyền, tài liệu quảng cáo hợp pháp và không do yêu cầu, “spam” hoặc việc chài kéo khách trái phép hay bất cứ hình thức nào của xổ số hay đánh bạc.
- Không sử dụng trang web này vào bất cứ mục đích bất hợp pháp nào. 

11. Khi sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi, người sử dụng đã chấp nhận các quy định trong điều khoản sử dụng này. Người sử dụng không được tự ý thay đổi những điều khoản sử dụng do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I ban hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những quy định khác ngoài quy định này.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I