Lễ ký biên bản giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ký ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009//NĐ-CP và Thông tư 23/2016/TT-BTC ký ngày 16/02/2016, ngày 06/6/2017 tại Hội trường Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi “Lễ giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp”

Tham dự buổi lễ gồm có đại diện của Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch (Bộ NN & PTNT), Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính); Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ gồm: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 và 2, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Tin học và Thống kê, Bệnh viện Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Khảo nghiệm giống sản phẩm cây trồng quốc gia (Cục Trồng trọt).

Hình ảnh của buổi lễ có sự tham gia của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I


09/06/2017