Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài: "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã vạch di truyền (DNA barcoding) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)”

Ngày 03 tháng 02 năm 2018, Đề tài: "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã vạch di truyền (DNA barcoding) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)” thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I chủ trì thực hiện đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ. Kết quả Đề tài đạt loại Khá.


Một số thông tin chính của Đề tài:

Thời gian thực hiện: từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thúy Hà (email: thuyha@ria1.org)
Các thành viên tham gia thực hiện đề tài: Lưu Thị Hà Giang, Võ Thị Bích Thủy, Trần Nguyễn Ái Hằng, Vũ Thị Thanh Nga, Trần Thị Nga, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hương, Ngô Sỹ Vân.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: 

Tạo bộ mã vạch di truyền phân tử (DNA barcoding) nhằm kiểm định và truy xuất nguồn gốc cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Mục tiêu cụ thể:

- Phân loại chính xác cá Tra (P. hypophthalmus)
- Xác định được bộ chỉ thị phân tử nhằm kiểm định cá Tra (P.hypophthalmus) có độ chính xác >95%
- Xác định được bộ chỉ thị phân tử nhằm truy xuất nguồn gốc cá Tra và các sản phẩm từ cá Tra (P. hypophthalmus) có độ tin cậy >95%.

Về hiệu quả của đề tài:

- Hiệu quả kinh tế: 

Nuôi cá Tra đã và đang dành được nhiều quan tâm. Xuất khẩu cá Tra đã đóng góp một phần không nhỏ trong nguồn thu ngoại tệ của đất nước, đã tạo ra hàng ngàn việc làm có thu nhập cao cho người dân và cho lao động các nhà máy chế biến. Việc mở rộng nuôi cá Tra ra nhiều nước trên thế giới dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh như tráo đổi sản phẩm, cố tình dán nhãn mác sai,... đã gây nhiều khó khăn trong việc phát triển bền vững đối tượng này. Do đó, đề tài thành công sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc kiểm định loài, xác định nguồn gốc sản phẩm chế biến từ cá Tra. Từ đó, bảo vệ người tiêu dùng và giúp phát triển một các hiệu quả nhất đối tượng chủ lực này.

- Hiệu quả xã hội:

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể giúp định danh chính xác đến loài đối tượng cá da trơn thuộc họ Pangassidae bằng phương pháp sinh học phân tử. Việc phát triển được 02 chỉ thị gúp truy xuất nguồn gốc cá Tra Việt Nam là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo để hướng đến mục tiêu lớn trong tương lai.


06/02/2018