Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 tiếp đón đoàn doanh nghiệp Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích môi trường

Nhằm mục đích hợp tác, chia sẻ về kỹ thuật phân tích môi trường và bệnh trong Nuôi trồng Thủy sản. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, lãnh đạo hai đơn vị đã có buổi làm việc, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trong tương lai. Phó Viện trưởng, PGS TS. Đặng Thị Lụa chủ trì chương trình làm việc. Tham dự buổi làm việc, về phía Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích Môi trường, có ông Nguyễn Đình Tích, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc và ông Đặng Xuân Kỳ, giám đốc Kinh doanh. Về phía Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 có các lãnh đạo Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Miền Bắc.

Mở đầu buổi làm việc, Lãnh đạo Phòng KH-HTQT-ĐT và Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Miền Bắc giới thiệu về Viện, Trung tâm Quan trắc. Phía Công ty Cổ phần kỹ thuật và phân tích Môi trường cũng đã có bài trình bày giới thiệu về Công ty. Sau đó, hai bên đã có buổi trao đổi mở ra các hướng hợp tác trong tương lai. Hai bên cho rằng lĩnh vực quản lý môi trường, phòng trị bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản đang được xã hội ngày càng quan tâm. Vì vậy, còn rất nhiều dư địa cho sự hợp tác giữa Viện và công ty trong việc phân tích mẫu, quan trắc, nghiên cứu và đào tạo nhân viên.

Hình ảnh buổi làm việc

Kết thúc buổi làm ông Nguyễn Đình Tích đã thay mặt đoàn, cảm ơn sự quan tâm đón tiếp của lãnh đạo Viện, bày tỏ mong muốn được hợp tác với Viện trong thời gian sớm nhất.

19/03/2021