Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khảo sát cá nước lạnh tại Sa Pa

Chiều 16/7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến thực địa, khảo sát cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Sa Pa (Lào Cai).

Trung tâm Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh (thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1) là một trong các địa điểm mà thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tới thăm và khảo sát tình hình phát triển con giống, nuôi cá nước lạnh tại Sa Pa

Bài báo chi tiết tại link: https://nongnghiep.vn/thu-truong-phung-duc-tien-khao-sat-ca-nuoc-lanh-tai-sa-pa-d297099.html

19/07/2021