Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động

Để thực hiện chủ trương tích cực phòng chống dịch COVID-19 của nhà nước, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Thị xã Từ Sơn tiến hành tiêm chủng cho toàn thể cán bộ, viên chức và lao động tại trụ sở chính Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trước khi tiêm Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn và Ban chỉ đạo, phòng chống dịch Covid 19 thị xã Từ Sơn hướng dẫn người đăng ký tiêm về các thủ tục về hồ sơ và quy định giãn cách cần thiết khi đi tiêm. Mọi người trong Viện đã thực hiện khai báo y tế và khám khám sàng lọc. Chiều ngày 26/6/2021 toàn bộ cán bộ, viên chức và lao động đã được tiêm Vắc xin tại tại trụ sở Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn. Sau khi tiêm, không có người nào gặp các vấn đề nghiêm trọng do tác dụng phụ gây ra.

Việc tiêm nhắc lại sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

19/07/2021