Thành tích nổi bật


Các phần thưởng cao quý đã được Nhà nước trao tặng

- Huân chương lao động hạng nhất (1992)
- Huân chương lao động hạng nhất (1998)
- Giải thưởng Hồ Chí Minh (9/2000)

- Danh hiệu Đơn vị Anh hùng lao động (9/2000)
- Cờ thi đua của Chính phủ (2001, 2002, 2003, 2004)
Giải Nhì VIFOTEC (2005,2006)
- Cờ Thi đua của Bộ NN&PTNT (2007)
- Huân chương độc lập hạng ba (2008)
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp của ngành Thủy sản (2009)