Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc - Chức năng, Nhiệm vụ

224 Lê Lai – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng
Xã Xuân Đám - Huyện Cát Hải - Thành phố Hải Phòng
Đơn vị trực thuộc: Trạm nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản nước Lợ Quý Kim: Phường Hải Thành - Quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng

1. Chức năng

Nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ về giống và nuôi trồng  hải sản khu vực miền Bắc; lưu giữ, lai tạo, cung cấp giống gốc hải sản; khảo nghiệm giống và các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các tỉnh miền Bắc và các khu vực khác.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi các loài hải, đặc sản nước mặn, nước lợ;

- Tổ chức quản lý, nghiên cứu lưu giữ giống gốc quốc gia. Sản xuất các giống gốc, giống thuần chủng cung cấp đàn giống hậu bị cho hệ thống giống quốc gia và các cơ sở sản xuất giống trong nước;

- Nghiên cứu thực nghiệm nâng cao chất lượng di truyền các loài hải sản nước mặn, nước lợ để tạo ra các sản phẩm giống mới có đặc điểm ưu việt trong nuôi hải sản;

- Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống cá loài hải sản quý hiếm, có giá trị kinh tế hoặc có nguy cơ tuyệt chủng;

- Lưu giữ và phát triển công nghệ nuôi sinh khối một số loài sinh vật làm thức ăn và xử lý môi trường phục vụ ương nuôi các loài hải sản;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ về xử lý và quản lý môi trường nuôi trồng hải sản theo hướng công nghệ cao và bền vững;

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản;

- Đào tạo, chuyển giao, tiếp nhận các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước, tư vấn thiết kế các công trình phục vụ sản xuất giống và nuôi các đối tượng hải sản;

- Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, tiếp cận và thử nghiệm công nghệ mới, trao đổi vật liệu di truyền theo quy định của pháp luật;

- Khảo nghiệm các loài giống mới, giống nhập ngoại, các loại sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản;

- Tận dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật và lao động của Trung tâm để phát triển sản xuất tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của Viện và Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I giao.