Thông tin nhân sự

Họ tên: Đỗ Ngọc Khánh Trường

Học vị: Kỹ sư môi trường

Chức vụ: Đang đi học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3840241

Email: khanhtruong@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: