Thông tin nhân sự

Họ tên: Bùi Văn Điền

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản nước lợ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: bvdien@ria1.org