Thông tin nhân sự

Họ tên: Đỗ Xuân Hải

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá biển

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dxhai@ria1.org