Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Nguyện

Học vị: Bác sỹ thú y

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntnguyen@ria1.org