Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Thái Giang

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ptgiang@ria1.org