Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Học vị: Kỹ sư Công nghệ sinh học

Chức vụ: Đang đi học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenthihuong@ria1.org