Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Thế Việt

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng Bệnh cá

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: theviet@ria1.org