Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh Tiên

Học vị: Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: hanhtien@ria1.org

Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1, KP Ao Sen, P Đình Bảng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh