Thông tin nhân sự

Họ tên: Phan Thị Vân

Học vị: Giáo sư - Tiến sĩ

Chức vụ: Viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438.780.102

Email: phanvan@ria1.org