Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Chuyển giao công nghệ sản xuất giống ngao

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Sản phẩm thuộc đề tài dự án: Phát triển nghề nuôi ngao nhằm góp phần cải thiện và đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển miền Trung Việt Nam.

Mô tả chi tiết

Phân viện có thể chuyển giao công nghệ hoặc tập huấn về sản xuất giống ngao cho các tổ chức có nhu cầu.
                                            Hình ảnh của Công nghệ sinh sản ngao
   
           Hệ thống bể hình trụ (trái) và toàn bộ hệ thống ương nuôi ấu trùng xuống đáy (phải)

Liên hệ: Phân viện thủy sản Bắc Trung Bộ ĐT liên hệ: 0383 829 884