Services & Products

Service/Product name: Phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm về vi sinh

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm về vi sinh trên sản phẩm động vật thủy sản và thức ăn thủy sản.

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )