Services & Products

Service/Product name: Quy trình nuôi cá rô phi bằng công nghệ biofloc

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-          Công nghệ biofloc là công nghệ nuôi mới với những ưu điểm vượt trội đó là: 1) Phát triển biofloc trong hệ thống nuôi nhằm kiểm soát chất lượng nước, đặc biệt là ammonia từ chất thải của cá; 2) Phát triển sinh khối biofloc làm nguồn thức ăn cho cá rô phi, và (3) Nâng cao tính an toàn sinh học do ít hoặc không thay nước.

-          Với công nghệ nuôi này chúng tôi nâng cao được năng suất lên > 23 tấn/ha và tỷ lệ sống > 81%. Hiệu quả sử dụng thức ăn cao hơn 20% so với công nghệ nuôi cá rô phi thông thường. Hệ số sử dụng thức ăn của cá nuôi giảm từ 1,5 xuống dưới 1,3, giảm sử dụng nước và tăng hiệu quả làm sạch môi trường và gia tăng lợi nhuận.

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Product photos

Biofloc 1

Biofloc 2