Services & Products

Service/Product name: Nghiên cứu phát triển thức ăn cho các đối tượng thủy sản

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-          Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có chuyên môn sâu về nghiên cứu, phát triển  thức ăn thủy sản, được đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước và đã và đang tham gia phát triển thức ăn cho các đối tượng cá biển, cá nước lạnh...

-          Cán bộ có kinh nghiệm thực tế lâu năm sẽ đồng hành cùng các bạn xây dựng và phát triển những công thức thức ăn phù hợp cho các loài.

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )