Services & Products

Service/Product name: Cá Chiên giống (Bagarius bagarius)

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

ca-chien-3.jpg
ca-chien-4.jpg 


Cá chiên giống cỡ 6 – 8cm/con

Liên hệ: 
Văn phòng Trung tâm Tư Vấn, Sản Xuất, Dịch Vụ Và Chuyển Giao Công Nghệ Thủy Sản, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, (Điện thoại 0986500149    Emailtttuvan@ria1.org)