Services & Products

Service/Product name: Cá Chạch giống (Mastacembelus armatus)

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

chach-song.jpg 

Cá chạch giống cỡ 6 – 8cm/con


Liên hệ:
Văn phòng Trung tâm Tư Vấn, Sản Xuất, Dịch Vụ Và Chuyển Giao Công Nghệ Thủy Sản, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, (Điện thoại:  0986500149    Email: tttuvan@ria1.org)