Services & Products

Service/Product name: Cá KOI (Cyprinus rubrofuscus)

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

koi-2.jpg

Cá KOI giống loại 20-30 con/kg; loại 40-50 con/kg

Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tư Vấn, Sản Xuất, Dịch Vụ Và Chuyển Giao Công Nghệ Thủy Sản, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, (Điện thoại:  0986500149    Email: tttuvan@ria1.org)