Services & Products

Service/Product name: Cá Nheo Mỹ giống (Ictalurus punctatus)

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail descriptionCá nheo Mỹ giống loại 40 – 60 con/kg; loại 100-200 con/kg


Liên hệ:
Văn phòng Trung tâm Tư Vấn, Sản Xuất, Dịch Vụ Và Chuyển Giao Công Nghệ Thủy Sản, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, (Điện thoại:  0986500149    Email: tttuvan@ria1.org)