Services & Products

Service/Product name: Cá Rô phi đơn tính (Oreochromis niloticus)

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

rophi.jpg

Cá rô phi đơn tính giống do TT tư vấn sản xuất có tỷ lệ đực cao, sinh trưởng nhanh và ít bị bệnh. Cá rô phi 21 ngày tuổi, cá cỡ 8000-10000 con/kg

Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tư Vấn, Sản Xuất, Dịch Vụ Và Chuyển Giao Công Nghệ Thủy Sản, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, (Điện thoại:  0986500149    Email: tttuvan@ria1.org)