Services & Products

Service/Product name: Cung cấp giống cá hồi vân, cá tầm và cá hồi bạc

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Detail description

- Cung cấp giống cá hồi vân có nguồn gốc từ Phần Lan, được nghiên cứu chọn giống phù hợp vứi điều kiện nuôi của Việt Nam, giống cá hồi vân thành thục muộn…

- Cung cấp giống cá tầm Nga, cá tầm Siberi… đảm bảo chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ.

Contacts: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688