Services & Products

Service/Product name: Dịch vụ phân tích mẫu bệnh cá hồi, cá tầm

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Detail description

Nhận phân tích mẫu bệnh trên cá hồi, cá tầm. Tư vấn phòng và trị một số bệnh do ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá hồi vân và cá tầm.

Contacts: Văn phòng: 0202216514; Trần Thị Kim Chi : 0912476257.