Services & Products

Service/Product name: Dịch vụ phòng và trị một số bệnh do ký sinh trùng và vi khuẩn trên cá hồi, cá tầm

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Detail description

 Nhận triển khai các phương pháp phòng và trị một số bệnh hiệu qua cho cá hồi vân và cá tầm.
                         
                                            Cá hồi vân bị bệnh sán lá đơn chủ

Contacts: Văn phòng: 0202216514; Trần Thị Kim Chi: 0912476257.