Services & Products

Service/Product name: Tập huấn kỹ thuật ương, nuôi các loài cá nước lạnh (Cá tầm, cá hồi vân, cá trắng châu âu)

Service/Product type: Tập huấn

Service/Product provided by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Detail description

Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản nước lạnh tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật ương nuôi các loài cá nước lạnh cho các doanh nghiệp và các địa phương có nhu cầu.

                                                                                                                                                                  

Contacts: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688