Services & Products

Service/Product name: Tư vấn, thiết kế tại Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Chuyển giao Công nghệ

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

Tư vấn và thiết kế các công trình nuôi thủy sản, công trình sản xuất giống thủy sản

Contacts: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149