Services & Products

Service/Product name: Vật tư, thiết bị thủy sản

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

Cung cấp bình Weis các cỡ phục ấp trứng khử dính và trứng trôi nổi

Contacts: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149