Services & Products

Service/Product name: Dịch vụ khảo thí, khảo nghiệm

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

Khảo nghiệm thuốc, hóa chất, thức ăn và con giống trong nuôi trồng thủy sản

Contacts: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149