Services & Products

Service/Product name: Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Điêu Hồng tại tại trung tâm giống thủy sản Quảng Nam

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi

Detail description

Trung tâm đã Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Điêu hồng cho Trung tâm giống thuỷ sản Quảng Trị cụ thể như sau:           
     
Thời gian và tiến độ thực hiện:05 tháng, bắt đầu từ 01/06/2013 và kết thúc vào ngày 31/10/2013.

Chất lượng và yêu cầu công việc:
Kết thúc chương trình, trung tâm chọn giống cá rô phi đào tạo được cho trung tâm giống thuỷ sản Quảng Trị 01 cán bộ kỹ thuật và 01 công nhân kỹ thuật nắm vững về lý thuyết và thực hành quy trình sản xuất giống cá Điêu Hồng phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu tại Quảng Trị, có khả năng tự vận hành và thực hiện thành thạo các bước trong quy trình sản xuất.
Sản phẩm thực hành sản xuất dự kiến 100.000 con giống cá Điêu Hồng.

Kết quả

Trung tâm chọn giống cá Rô phi đã phối hợp với Trung tâm giống thuỷ sản Quảng Trị thực hiện việc đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Điêu Hồng.
Sản phẩm thực hành sản xuất tại Quảng Trị thu được 100.000 con cá Điêu Hồng.

Contacts: Trung tâm chọn giống cá Rô phi – xã Tam Ngọc – TP.Tam Kỳ - Quảng Nam.