Services & Products

Service/Product name: Cá rô phi đơn tính đực dòng NOVIT 4

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi

Service/product of: Phát triển sản xuất giống cá Rô phi (Oreochromis niloticus) đơn tính đực cung cấp giống đầu vụ cho các tỉnh phía Bắc

Detail description

Sau khi chọn giống qua 9 thế hệ, cá có tốc độ tăng trưởng cao hơn 42% so với các dòng cá nhập từ nước ngoài và, khả năng chịu lạnh tốt hơn trong điều kiện mùa đông ở miền Bắc.

Contacts: Trung tâm chọn giống cá Rô phi – xã Tam Ngọc – TP.Tam Kỳ - Quảng Nam.