Services & Products

Service/Product name: Phân tích SNP bằng PCR-RFLP

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-        Xác định mối liên kết giữa đa hình SNP với tính trạng quan tâm, các đoạn gen chứa SNP được khuếch đại sử dụng mồi đặc hiệu và cắt bởi các enzyme giới hạn đặc trưng.

-        Hỗ trợ Khách hàng trong việc đọc kết quả, phân tích dữ liệu của phân tích đoạn.

-        Phương pháp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Product photos

Phân tích SNP

Phân tích SNP