Services & Products

Service/Product name: Xác định giới tính cá rô phi

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-          Xác định giới tính cá rô phi một cách chính xác, nhanh chóng bằng phương pháp nhuộm tiêu bản và soi trên kính khiểm vi.

-          Giúp xác định tỷ lệ rô phi đơn tính đực trong công nghệ tạo cá rô phi đơn tính đực.

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Product photos

Xác định giới tính cá rô phi