Đề tài, dự án

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh phổ biến đối với cá Mú, cá Giò nuôi và đề xuất các giải pháp phòng trị bệnh
Mã đề tài dự án: KC.CB.01
Lĩnh vực: Bệnh
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Vân
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 1,217,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2003
Năm kết thúc: 2005
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Cát Bà, Vũng Tàu, Quảng Ninh
Tóm tắt nội dung:
  • Điều tra hiện trạng bệnh trên cá mú, cá giò.
  • Nghiên cứu phân lập các tác nhân gây bệnh trên cá mú và cá giò.
  • Lựa chọn phương pháp tối ưu và xây dựng quy trình cho các phương pháp chẩn đoán.
  • Thử nghiệm một số biện pháp phòng và trị bệnh.
Mục tiêu:
  • Phòng và trị bệnh một số bệnh thường gặp nguy hiểm ở cá mú và cá giò nuôi
Kết quả đạt được:
  1. Nêu được hiện trạng về dịch bệnh, danh mục cá bệnh thường gặp nguy hiểm trên cá mú và cá giò nuôi ở Việt Nam.
  2. Các quy trình chẩn đoán bệnh phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt là đối với bệnh vi khuẩn và vi rút.
  3. Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp và biện pháp trị bệnh hữu hiệu cho một số bệnh nhất định.
  4. Bộ số liệu các chỉ số sinh học của vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng để làm cơ sở phân loại.