Projects

Nghiên cứu bảo quản tinh cá góp phần chủ động sản xuất giống và nâng cao năng suất thủy sản
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Hồ Kim Diệp
Academic degree: Cử nhân
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Partner institutions: Trại thực nghiệm Cửa Lò, Nghệ An và Viện Hải Sản Hải Phòng
Budget: 100,000,000 VNĐ
Start: 2000
End: 2002
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Trại thực nghiệm Cửa Lò, Nghệ An và Viện Hải Sản Hải Phòng
Short description:
  • Nghiên cứu bảo quản tinh một số loài cá nuôi nước ngọt (chép, trắm, trôi ấn, rô phi).
  • Nghiên cứu bảo quản tinh một số loài cá quý hiếm và cá nuôi biển.
Objectives:
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản tinh một số loài cá có giá trị kinh tế giúp cho việc sản xuất giống nhân tạo, bảo tồn quỹ gen thủy sản và thực hiện các chương trình lai tạo chọn giống cá.
Outputs:
Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản

  1. Quy trình bảo quản tinh 7 loài cá nuôi (5 loài cá nuôi, cá lăng và 1 loài cá biển).
  2. Có 7 bộ mẫu tinh cá bảo quản lạnh.