Projects

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh phổ biến đối với cá Mú, cá Giò nuôi và đề xuất các giải pháp phòng trị bệnh
Project ID: KC.CB.01
Subjects: Bệnh
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Project director: Phan Thị Vân
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 1,217,000,000 VNĐ
Start: 2003
End: 2005
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Cát Bà, Vũng Tàu, Quảng Ninh
Short description:
  • Điều tra hiện trạng bệnh trên cá mú, cá giò.
  • Nghiên cứu phân lập các tác nhân gây bệnh trên cá mú và cá giò.
  • Lựa chọn phương pháp tối ưu và xây dựng quy trình cho các phương pháp chẩn đoán.
  • Thử nghiệm một số biện pháp phòng và trị bệnh.
Objectives:
  • Phòng và trị bệnh một số bệnh thường gặp nguy hiểm ở cá mú và cá giò nuôi
Outputs:
  1. Nêu được hiện trạng về dịch bệnh, danh mục cá bệnh thường gặp nguy hiểm trên cá mú và cá giò nuôi ở Việt Nam.
  2. Các quy trình chẩn đoán bệnh phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt là đối với bệnh vi khuẩn và vi rút.
  3. Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp và biện pháp trị bệnh hữu hiệu cho một số bệnh nhất định.
  4. Bộ số liệu các chỉ số sinh học của vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng để làm cơ sở phân loại.