Projects

Nâng cao năng lực phát triển nuôi cá nước lạnh ở Việt Nam
Project ID:
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Trần Đình Luân
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện nghiên cứu NTTS 1
Administration level: Dự án quốc tế
Partner institutions: Viện nghiên cứu Thủy sản và giải trí Phần lan (FGFRI)
Budget: 500.000 EU
Start: 2010
End: 2012
Objectives:
  • Góp phần cho việc phát triển hiệu quả, cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm và phát triển bền vững nghề nuôi cá nước lạnh ở Việt Nam, đặc biệt là nuôi cá Hồi vân và phát triển thị trường
Outputs:
  1. Sau 1 năm hoạt động, dự án đã triển khai 4 lớp tập huấn và hội thảo về nâng cao kỹ thuật nuôi cá nước lạnh và chế biến các sản phẩm cá nước lạnh tại Đà Lạt và Sapa.
  2. Năm 2011, dự án đã chuyển trứng cá Hồi của 100 gia đình từ Phần Lan tiếp tục nghiên cứu chọn giống tại Thác Bạc, đặc biệt lần đầu tiên đưa trứng loài cá Trắng Châu Âu Coregonus lavaretus vào Việt Nam để ương ấp tại Thác Bạc và đồng thời tổ chức đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Trung tâm nghiên cứu thuỷ sản nước lạnh về sinh sản nhân tạo cá Hồi vân và cá Trắng tại Phần Lan.