Projects

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm cá hồi vân và cá tầm
Project ID:
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Nguyễn Thị Trọng, Đinh Văn Trung
Academic degree: Kỹ sư; Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 2,002,910,000 VNĐ
Start: 2006
End: 2008
Funding: Ngân sách SNMT
Short description:
  • Thí nghiệm nuôi cá hồi vân và cá tầm thương phẩm trong bể composite quy mô nhỏ.
  • Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, lập công thức thức ăn và sản xuất thức ăn cho cá hồi vân và cá tầm.
  • Thí nghiệm nuôi cá hồi vân và cá tầm thương phẩm trong 3 hệ thống: bể composite, ao xây và lồng lưới trên hồ bằng thức ăn tự chế và thức ăn ngoại nhập.
  • Bước đầu theo dõi khả năng phát dục của cá hồi vân trong các hệ thống nuôi thương phẩm vào cuối năm thứ 2 để làm tiền đề cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo tiếp theo.
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá hồi vân và cá tầm thương phẩm.
  • Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá hồi vân và các bệnh thường gặp trong sản xuất giống (sau khi kết thúc nhiệm vụ).
Objectives:
  • Bổ sung 2 đối tượng nuôi nước lạnh là cá hồi vân và cá tầm vào nghề nuôi thủy sản ở nước ta.
Outputs:
  1. 4 tấn cá hồi vân và 2 tấn cá tầm thương phẩm.
  2. 2 công thức thức ăn cho cá hồi vân và 2 công thức thức ăn cho cá tầm.
  3. Quy trình công nghệ nuôi cá hồi vân và cá tầm trong cá hệ thống: bể, ao xây (nước chảy) và lồng lưới trên hồ.