Projects

Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Trần Đình Luân
Academic degree: Tiến sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Partner institutions: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I 3; Trung tâm đổi mới nghề cá Phần Lan; Trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cá hồi vân NIVA thuộc trường Đại học UMB, Olso, Na Uy và Viện Nghiên cứu Di truyền Na Uy (AFGC)
Budget: 2,949,895,000 VNĐ
Start: 2008
End: 2010
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Sapa (Lào Cai) và Lâm Đồng
Short description:
  • Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ thành thục cá hồi vân.
  • Nghiên cứu kỹ thuật kích thích sinh sản nhân tạo cá hồi vân.
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo cá hồi vân.
  • Nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở cá hồi vân bố mẹ và quá trình ấp trứng cá.
Objectives:
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ và kích thích sinh sản góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) cung cấp cho nhu cầu nuôi tại Việt Nam
Outputs:
Kết quả sử dụng kích dục tố cho thấy có thể sử dụng HCG với liều 3000 UI/kg cá cái hay kết hợp giữa não cá chép (2 mg) và HCG (500 UI) cho 1 kg cá cái đều cho hiệu quả kích thích sinh sản tốt. Thời gian hiệu ứng thuốc ngắn, tỷ lệ đẻ đều đạt 100%, tỷ lệ thụ tinh đạt trên 80% và tỷ lệ nở đạt khoảng 65%. Trong trường hợp không sử dụng kích dục tố mà chỉ tạo dòng chảy mạnh trong bể phải mất từ 24 đến 48 giờ thì việc sinh sản mới hoàn tất, tuy nhiên các thông số sinh sản đều đạt thấp. Do đó sử dụng kích dục tố cho sinh sản sẽ góp phần rút ngắn được thời gian và nguồn nước cấp thiếu do mùa vụ sinh sản thường là cao điểm mùa khô ở các tỉnh miền núi phía Bắc.