Projects

Nghiên cứu tác nhân vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh trên cá hồi vân giống.
Project ID:
Subjects: Bệnh
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh
Project director: Trần Thị Kim Chi
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 122,000,000 VNĐ
Start: 2011
End: 2011
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Phân lập vi khuẩn trên cá hồi vân giai đoạn các giống.
  • Xác định một số loài ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá hồi vân giống.
Objectives:
  • Xác định một số tác nhân gây bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra trên cá hồi vân.
  • Mục tiêu cụ thể: phân lập và xác định một số loài vi khuẩn gây bệnh cho cá hồi vân giống; Xác định đến loài ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá hồi vân giống.
Outputs:
  1. Danh mục một số bệnh do vi khuẩn gây bệnh trên cá hồi vân giống.
  2. Danh mục một số loài ký sinh trùng xác định được trên cá hồi vân giống.