Kết quả nghiên cứu

leanpham
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) nuôi ở miền Bắc Việt Nam
Cá nheo Mỹ là loài cá bản địa của châu Mỹ, phân bố phía nam Canada và phía đông bắc Mỹ cũng như phía bắc của Mexico. Ngày nay cá nheo Mỹ đã có mặt ở trên 13 quốc gia trên thế giới (FAO, 2013), 
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: 1859 - 4174
Tác giả: Nguyễn Anh Hiếu, Đặng Văn Hoàn, Nguyễn Đức Thống và Võ Văn Bình Phản biện ThS. Ngô Phú Thỏa
Số tạp chí: 13
Trang: 11 - 13
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1339&stID=333