Publications

leanpham
Thử nghiệm một số loại thức ăn viên dùng nuôi thương phẩm cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa tại Yên Thành-Nghệ An
Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
ISBN: 1859 - 0004
Author: Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Dương Đức, Phan Gia Thanh, Tống Hoài Nam
Volume: Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 3 - Năm 2012
Pages: 411 - 417
Link: http://www.hua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=26&ID_S=62