Publications

leanpham
Bước đầu sản xuất thành công giống cá song da báo Plectropomus leopadus (Lacépede, 1802)
Cá có hình dạng thuôn dài, chiều dài bằng 2,9 - 3,9 lần chiều rộng. Cá có khả năng biến đổi mầu sắc theo môi trường. Cá có nhiều mầu sắc từ oliu đến đỏ toàn thân với các chấm xanh nhỏ trên đầu, thân (trừ vùng bụng) và giữa các vây trông như da báo. Thịt cá có mầu trắng, thơm ngon được nhiều thị trường ưa chuộng. Cá song da báo là một trong số những loài cá có giá trị kinh tế được quan tâm trong những năm gần đây. 
Date: 2015
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: ISSN 1859-4174
Author: Đỗ Xuân Hải Phản biện ThS. Trần Thế Mưu
Volume: Số 14 9 T7/2014 - T1/2015)
Pages: 15 - 17
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333