Publications

leanpham
Nghiên cứu ứng dụng enzyme để sản xuất thức ăn nuôi cá hồi và cá tầm
Cá Hồi vân và cá Tầm được nhập về Việt Nam cách đây gần 10 năm và đang trở thành loài nuôi phổ biến mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các tỉnh có nguồn nước lạnh trong cả nước. Hiện tại, thức ăn nuôi cá Hồi và cá Tầm được nhập khẩu chủ yếu từ Hà Lan, Đức, Pháp, Trung Quốc... có giá bán rất cao và không ổn định.
Date: 2015
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
Author: Nguyễn Thị Trang Phản biện TS. Nguyễn Văn Tiến
Volume: số 14
Pages: 13 - 15
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333